Generalforsamling d. 07-02-2022

kl 19.00 - 21.30 i Ådalhuset

Generalforsamling 2022

Mandag d. 07-02-2022 kl 19.00-21.30 I Ådalhuset
Så blev det tid til at samles i  generalforsamlingen igen! Alle med interesse og lyst til at støtte op om eller bidrage til foreningens virke er velkomne! Dagsorden jvnf. foreningens vedtægter:1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Formandens beretning

5. Regnskabsaflæggelse v. kassereren

6. Behandling af indkomne forslag

7. Drøftelse af foreningens virke i det kommende år

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg af bestyrelsen

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant

12. Valg af evt. unge repræsentant.

13. EventueltForslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
VI INVITERER TIL 

OKTOBERFESTIVAL 
2. OKTOBER 2021

Find program og billetter her

Læs Mere
Generalforsamling 2021 udskydes

Gislev Musik Festival udskyder generalforsamling pga. Covid-19

Kære Allesammen
Indtil bedre tider, udskyder Gislev Musik Festival den årlige generalforsamlingen.
Med det forsamlingsforbud som der er nu, og med det helt generelle pres, som Covid-19 lægger på os alle i øjeblikket, føler vi i bestyrelsen ikke, at vi kan stå inde for en afholdelse af generalforsamling.
Det er både en svær, og en nem beslutning at tage.
Svær fordi vores vedtægter ikke just, tager højde for pandemier og forsamlingsforbud.
Nem fordi vi grundlæggende har det ideal, at Gislev Musik Festival skal være for alle i lokalsamfundet. Og lige nu kan vi ikke sikre, at alle får lige mulighed for, at kunne deltage i den forsamling, som bestemmer festivalens grundlag og fremgang.
Så snart omstændighederne igen er til det, vil vi indkalde til generalforsamling.
Vi håber på en generel forståelse og opbakning, for denne beslutning.
Men hvis I har nogle indvendinger, så vil vi tage dem til os. Indvendinger skal blot sendes direkte til vores mail: gislevmusikfestival@gmail.com
Afslutningsvis vil vi gerne, ønske jer alle et godt nytår. Vi håber at dette år, bliver året, hvor vi kan begynde, at åbne op for musik og samling.
De bedste Hilsner Bestyrelsen
VI ELSKER AT DELE

Vores Seneste Aktiviteter

Herunder kan du finde dugfriske nyheder om foreningens virke

Gislev Musik Festival Indkalder til generalforsamling

Mandag d. 07-02-2022 kl 19.00-21.30 I ÅdalhusetSå blev det tid til at samles i  generalforsamlingen igen!Alle med interesse og lyst til at støtte op om eller bidrage til foreningens virke[…]

Read more

Inspirationsmøde

Gislev Musik Festival afholdte et åbent idé møde. En hel masse fantastiske idéer kom på bordet, og bestyrelsen er nu udrustet med et stærkt fundament for hvilken retning jubilæumsåret skal[…]

Read more

OktoberFest 2019

Så er vi klar til Oktoberfest!!!Køb din billet allerede i dag.Vi glæder os til at feste med dig!!!

Read more