Måned: januar 2022

Gislev Musik Festival Indkalder til generalforsamling

Mandag d. 07-02-2022 kl 19.00-21.30 I Ådalhuset Så blev det tid til at samles i  generalforsamlingen igen!Alle med interesse og lyst til at støtte op om eller bidrage til foreningens virke er velkomne! Dagsorden jvnf. foreningens vedtægter:1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Formandens beretning 5. Regnskabsaflæggelse v. kassereren…
Læs mere