Gislev Musik Festival Indkalder til generalforsamling

Gislev Musik Festival Indkalder til generalforsamling

Mandag d. 07-02-2022 kl 19.00-21.30 I Ådalhuset

Så blev det tid til at samles i  generalforsamlingen igen!
Alle med interesse og lyst til at støtte op om eller bidrage til foreningens virke er velkomne!

Dagsorden jvnf. foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Formandens beretning

5. Regnskabsaflæggelse v. kassereren

6. Behandling af indkomne forslag

7. Drøftelse af foreningens virke i det kommende år

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg af bestyrelsen

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant

12. Valg af evt. unge repræsentant.13. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.