Brugsarrangement

i285415639322265376._szw1280h1280_

Musik Ved Brugsen

Hvert år spiller og synger nogle af de lokale skoleelever og musikere fra Gislev på p-pladsen foran Brugsen i Gislev. Der er også mulighed for at købe en øl/vand eller pølse samt finde et godt tilbud fra Brugsen.

Arrangementet finder sted to gange - første gang medio maj som optakt til årets Festival og sidste gang i september som optakt til årets Oktoberfest. Begge arrangementer er gratis og helt uforpligtende.

Vel mødt

Superbrugsen G